Tính đến tháng 10/2023, gần 22 triệu xe Hybrid Electric đã được bán ra. Riêng năm 2023, doanh số xe Hybrid chiếm 33% tổng doanh số xe Toyota toàn cầu.
Tại Việt Nam, dải sản phẩm Hybrid Electric không ngừng được mở rộng để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Cảm ơn hàng ngàn khách hàng đã cùng Toyota Hybrid Electric thay đổi để tiến tới tương bền vững cho tất cả mọi người.
Hotline: 0946.83.93.93 Mr. Thiên Toyota Bình Phước
𝗧𝗢𝗬𝗢𝗧𝗔 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 𝗣𝗛𝗨̛𝗢̛́𝗖
𝟭𝟱𝟱𝟭 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘂́ 𝗥𝗶𝗲̂̀𝗻𝗴 Đ𝗼̉, 𝗞𝗣. 𝗣𝗵𝘂́ 𝗠𝘆̃, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗣𝗵𝘂́, 𝗧𝗣. Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗫𝗼𝗮̀𝗶, 𝗧. 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰