𝗔𝗩𝗔𝗡𝗭𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗡𝗘𝗪 🌈
Cùng chờ đón sự xuất hiện của Avanza 2022 hoàn toàn mới 🌟
02 phiên bản: số sàn và số tự động
Giá dự kiến: 6xx

📞 𝓗𝓸𝓽𝓵𝓲𝓷𝓮: 0988.379.389 🔥
💈 website: http:// toyota-binhphuoc.vn
_____________________
𝗧𝗢𝗬𝗢𝗧𝗔 𝗕𝗜̀𝗡𝗛 𝗣𝗛𝗨̛𝗢̛́𝗖
𝟭𝟱𝟱𝟭 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗣𝗵𝘂́ 𝗥𝗶𝗲̂̀𝗻𝗴 Đ𝗼̉, 𝗞𝗣. 𝗣𝗵𝘂́ 𝗠𝘆̃, 𝗣. 𝗧𝗮̂𝗻 𝗣𝗵𝘂́, 𝗧𝗣. Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗫𝗼𝗮̀𝗶, 𝗧. 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰